Jag vill uttrycka mer information om mina datamängder är det ok?

Ja, det som inte ingår i DCAT-AP-SE kommer helt enkelt att ignoreras. Informationen kommer också sparas och skickas vidare till Europeiska dataportalen.