Jag levererar redan DCAT-AP-SE till portalen, kommer jag behöva ändra något?

Målsättningen är att vara bakåtkompatibel i så stor utsträckning som möjligt. Sannolikt kommer du behöva göra någon mindre justering för att inte tappa information. För att dra nytta av de större ändringarna kommer du potentiellt behöva kontakta din verktygsleverantör för att se i vilken utsträckning det kommer stödjas, t.ex. uttrycka datatjänster.