Intresse i verksamheten

Har ni idéer om hur vi får upp intresset i verksamheterna för öppna data

Grundläggande är nog att börja med att berätta om vad öppna data är och vilken nytta som det kan innebära att publicera sådan information. Visa på goda exempel, förklara att det inte är så svårt eller kostnadsdrivande som man kan tro och det inte är ett eget spår. Det är en del av den ordinarie informationshanteringen och digitala utveckingen.

I Grästorp har jag bokat ett uppstartsmöte med tänkbara aktörer som kan agera spelplan för vidare aktivieteter

Tänker skapa en presentation utifrån utbildningens material och komplettera med de inspel som jag snappat upp i alla diskussioner + visa på konkreta exempel från typ Skövde, Sverige Portalen och egna tankar på hur man kan tänka…
Därefter ge mig ut i organisationen och sprida budskapet med början i kommunledningen.

1 gillning

Bra, hör av dig om du behöver stöd av oss i den regional arbetsgruppen i det arbetet.

Bra fråga @karlbertil.larsson och intressant diskussion! Jag tror också att publicering av datamängd och någon form av visualisering av datamängden hos er kan tydliggöra nyttan med det hela. Helt klart bra om visualiseringen kan göras av annan part, t.ex. en engagerad medarbetare, medborgare, förening eller företag för att också visa på den viktiga aspekten av att möjliggöra för andra göra själva applikationen.

Hej,
Jag arbetar inom projektet OpenUp - https://openup.open-knowledge.se/ - där vi stödjer publicering och vidareutnyttjande av öppna data om offentlig upphandling tillsammans med DIGG (Myndigheten för digital förvaltning).

Vi kan stödja er i visualiseringen och analysen av era upphandlingsdata med hjälp av ett visualiseringsverktyg (i öppen källkod) som vi redan använder. Projektet fokuserar nu på leverantörsreskontra men vi vill gärna också öppna fler typer av upphandlingsdata.

Vi kan också stödja er genom expertis, workshops och en guide om hur man bäst publicerar (alla våra tjänster är gratis).

Ta gärna kontakt med mig om ni är intresserade att publicera eller bara är nyfikna på vad vi gör: alina.ostling@gmail.com

Mvh,
Alina

1 gillning

Dialog Dialog Dialog är min tro plus ett ledarskap med visioner

  • Google Data studio kör med Google Surveys
    • “Google Surveys give you a quick, cost-effective way to get valuable insights into the minds of your target audience”
  • enkelt begära nya funktioner jmf

feature ![feature|500x137]

Idag ser jag ett utredande Sverige utan visioner där gamla myndigheter funderar över hur man skall få ersättning inte hur deras data skall förbättras så det blir användbart och vilka nya kompetenser en organisation behöver

se tankar om co-creation

1 gillning