Intern metadatakatalog i Entryscape

Hej! Vi i Gävle kommun undrar om någon av er andra kommuner använder Entryscape till att låta intern data ligga i katalogen? Vi blir jätteglada om någon vill dela med sig av lite erfarenheter om detta! :slight_smile:

Hej @clahed ! Bra fråga! Jag hjälper till att pinga in några kommuner och myndigheter som använder / vill använda kataloger för interna/stängda data:

Finns fler som har möjlighet men såvitt jag vet inte börjat köra.

Precis, det har vi på Huddinge, och det funkar bra för oss :slight_smile:

Skulle vi kunna få kontakta er för lite mer erfarenhetsutbyte? :slight_smile:

1 Like

Det går bra. Du kan mejla till josefien.delrue@huddinge.se.

1 Like

Hej!
Även vi på Havs- och vattenmyndigheten har datamängder som endast publiceras internt. Det sker i de fall där datat anses vara av känslig karaktär eller omfattas av någon slags sekretess.
Vänligen, Jenny

1 Like