Hur visar jag upp publicerade öppna data på min externa hemsida?

Vår organisation (myndighet) arbetar på hur vår externa webbsida ska se ut gällande att visa publicerade öppna data. Vi tänker att vi vill ha en undersida där våra öppna data ska visas. Det vi undrar är om det är möjligt att publicer data så att det syns direkt på vår webplats också? På samma sätt som det skördas till nationella dataportalen Dataportal.se?

Ett alternativ för oss är att länka till våra datamängder på dataportal.se. Hur ska vi göra?

Det finns flera sätt att göra en sådan undersida. Vi har listat de olika alternativen här:

För er med tror vi att det passar att välja ett av de två alternativen:

  1. Enkel lista med datamängder
    (lite längre ner på sidan under “Alternativa lösningar”)
  2. Söksida för datamängder

I paketet EntryScape Small har ni redan stöd för alternativ 1 med EntryScape Catalog. Ni kan förverkliga detta själva genom att på er katalog i menyn välja “Inbäddning” och i dialogen som kommer får ni en inbäddningskod som ni kan lägga in på er webbsida (genom t.ex. CMS) på valfri sida t.ex. organisation.se/psidata.

Men ni måste vara medvetna om att alternativ 1 visar tämligen lite information på sidan, typiskt titel och beskrivning per datamängd. Om en besökare vill veta mer måste de klicka sig vidare och då hamnar de på en publik sida i EntryScape. Se exemplet hur det ser ut här: - entryscape.com

Alternativ 2 är lite annorlunda då listningen av datamängder på sidan blir mer fullständig och besökarna behöver inte lämna er webb och hamna på EntryScapes publika sida. Se exempel här: https://entryscape.com/sv/demo/dataset-search