Hur uppdateras datat till Sveriges dataportal?

Data i sig uppdateras aldrig på Sveriges nationella dataportal dataportal.se. Däremot sker så kallad skördning av metadata från en instans av EntryScape Catalog till dataportal.se varje natt. Där följer även uppdaterad länk till ev. uppdaterad distribution av datamängd med. Om publicisten av data har tillhandahålligt metadata, enligt nationell standard på applikationsprofilen (DCAT-AP-SE), i rätt format och på rätt plats eller indikerat med länk vart det finns så kan det länkas vidare till nationella dataportalen och andra dataportaler där skördning är aktiverat.