Hur tar jag bort en distributions filer och ett kopplat automatiskt genererat API?

Jag hoppas du kan hjälpa mig. Har fått in CSV filer som har fel namnsättning i “foldern” för våra leverantörsfakturor. Istället för att sluta med år och månad (tex 0124) så har de månad år (tex 0124) Önskar därför antingen att döpa om dessa eller ta bort dem så vi kan köra dem på nytt. Hur gör jag detta på bästa sätt? Dessutom finns ju ett API - behöver något göras för att det skall fungera korrekt om namnbyte/borttagning sker.

Se denna sektion i manualen:
Förvaltning och uppdatering - ENTRYSCAPE Dokumentation

Vår manual har det mesta kring hur saker och ting görs i EntryScape. :slight_smile: