Hur löser jag problem med auth cookie och HTTP respons 200?

Jag får ett problem med när jag försöker använda mig av APIerna för att logga in, vid användandet av /store/auth/cookie så får jag HTTP respons med 200 och en HTML Body med texten “login successful”.

Kör jag därefter /store/auth/user så får jag bara responsen över att det är ”_guest” som är inloggad.

Testas samma körning i andra miljöer så blir det samma resultat, men körs det från en annan kollegas inloggning på dess dator så lyckas allt med rätt responser.

Dessa anrop körs direkt efter varandra.

Det ska inte vara nån skillnad mellan olika användare. Det som användaren observerar tyder på att cookien “auth_token” inte skickas till servern, därför tror den att användaren är en oinloggad användare.

Login-anropet svarar med en Set-Cookie-header, det är innehållet i den som du ska skicka med som Cookie-header i efterföljande anrop.