Hur lägger jag till ett nytt tabulärt API för t.ex. luftmätningar?

Du kanske behöver lite support att lägga till data till ett nytt API för t.ex. luftmätningar?

I så fall vill du lägga till det i en datamängd som heter t.ex. Luftkvalitetsmätningar API eller i en datatjänst. Det kan likna ett existerande API som redan heter innevarande år (men det kanske t.ex. kommer bygga på en veckas data bara med rullande timvärden).

Kanske du känner till att du behöver en textsträng som du redan använder dig av t.ex. i ett bash-script som någon i organisationen redan byggt? Textsträngen för ett befintligt API kan se ut så här:

tabularapi:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx https://catalog.organisation.se/rowstore/dataset/xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Frågor

  • Hur går jag till väga för att få en ny sådan sträng till det nya API:et?
  • Behöver jag lägga upp datan en första gång för att ni ska kunna skapa textsträngen ovan eller kan jag generera fram den på något sätt själv?

Du behöver manuellt aktivera API:et för första gången för att få en identifierare, efter det kan du få tag på den via informationsdialogen (klicka på “API information” i dialogen nedanför, sedan hittar du den info du behöver som “API identifierare”), se exemplet nedanför:

Så tabularapi:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx är fortfarande samma som du har hos dig, och xxxxxxxxxxxxxxxxxx i https://catalog.organisation.se/rowstore/dataset/xxxxxxxxxxxxxxxxxx ersätter du med API ID som du ser i API infodialogen.