Hur kommer jag igång med att jobba med APIet på min instans av EntryScape?

Har du börjat kika på anropen mot EntryScape men är lite osäker på vilken URL du ska använda och hur du kommer igång?

  1. Kolla att du har köpt rätt EntryScape drift- och support-paket och därmed möjlighet att använda EntryScape API och Taskrunner API för det du behöver. EntryScape Free fungerar ej för API.
  2. Se din organisations EntryScape URL - då är det den t.ex. https://catalog.organisation.se/store du ska använda.
  3. Se den katalog som du vill arbeta mot. Börja förslagsvis med en testkatalog som sandbox-miljö för att testa.
  4. Skapa upp en funktionsbaserad e-postadress i organisationen t.ex. api-entryscape@organisation.se
  5. Skapa ett användarkonto för denna användare i Er EntryScape-instans
  6. Ge utvecklare/utvecklarna tillgång till kontot
  7. Lägg till kontot i testkatalogen.
  8. Använd någon av API-lösningarna t.ex. Taskrunner eller EntryStore API. Se gemenskapens bidrag här för att kunna återanvända andras kod vid API-anvädning.
  9. När API-användningen fungerar som det ska - lägg till API-användaren i rätt katalog för produktion. Ibland kan en egen katalog vara lämplig.
  10. Om API:et ska integrera mot egen katalog så behöver katalogen kopplas ihop med övrig katalog i produktion. Kontakta din support för EntryScape för att få hjälp med ihopkopplingen av kataloger.