Hur kan min kommun eller region göra informationsklassning enligt rekommendationer och standarder?

Vad behöver egentligen klassificeras för öppna data?

Vi kan börja med att anta att 50-80% av allt som kan publiceras som öppna data från kommunen, regionen eller även en statliga myndigheten kan använda sig av den inbyggda Checklistan i EntryScape Catalog. Denna kan även modifieras för att själva informationsklassningen ska kunna ske helt i EntryScape. Det här fungerar eftersom många datamängder uppenbarligen inte innehåller t.ex. personuppgifter, exempelvis utegym, lekplatser, badplatser (som även har specifikationer med instruktioner).

Vad bör vi använda för det som behöver klassificeras då?

Resterande 20-50% som kan vara kopplade till informationsmängder som arbetas bäst med i EntryScape Workbench kopplat till datamängder i EntryScape Catalog kan använda sig av KLASSA.

Vad är KLASSA?

Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram verktyget KLASSA som har rekommendationer och vägledning för hur din myndighet ska gå till väga. Det är KLASSA som EntryScapes inbyggda informationsklassificering
Intro: KLASSA
Verktyget: https://klassa-info.skr.se/
Läs mer här: KLASSA, informationsklassning | SKR
Och här: Ledningssystem för informationssäkerhet

Just nu uppdateras KLASSA och i dagsläget saknas möjligheten till permanenta länkar som skulle kunna hänvisas till för informationsklassificeringen av en viss informationsmängd eller datamängd.

EntryScape Workbench kopplat till EntryScape Catalog hjälper dig och din myndighet även hålla reda på vilka datamängder som hör till vilka datamängde, där en informationsklassificering för hela informationsmängden räcker för alla datamängder, eller där en datamängd i informationsmängden kan klassificeras annorlunda. Med permanenta länkar och koppling i Workbench hjälper det att även kunna hänvisa till tidigare klassificeringar.

Slutsats

Börja med enkla datamängder som inte kräver avancerad informationsklassificering. När du väl kommre in i snårigare trådar så rekommenderas det att börja med SKR-verktyget KLASSA för att vara på säkra sidan och ta del av deras stödmaterial och vägledning genom hela processen.