Hur kan jag hitta vilka datamängder jag kan publicera?

Det finns flera sätt att gå till väga. T.ex. kan man börja med att inventera sin egen webbsida och att titta på andra organisationer och vad de publicerar. Att “kopiera” från en annan organisation och publicera sin egen datamängd som motsvarar den andra organisationens är något som förstärker och gör det enklare.

För kommuner går det även att titta på datamängden “Inventeringsunderlag för Öppna Data” som publicerats av Region Västra Götaland som har Dataportal Väst.