Hur kan jag få reda på nyheter om EntryScape?

För att få nyheter om EntryScape och om dess utveckling, till exempel nya funktioner så finns följande källor och kanaler att ta del av:

Nyhetsbrev

  • Skriv upp dig för nyhetsbrev här.

Bloggen

RSS-flöde från blogg

  • RSS-flöde för kategorin finns här.

Ändringsloggen (changelog)

  • I ändringsloggen (Changelog) så kan du se ändringar i utvecklingen av EntryScape. Det kan vara t.ex. nyheter, borttaget, ändringar, fixar och säkerhetsändringar. Ta del av det vid källkoden du hittar här.