Hur kan fler medarbetare komma in på organisationens instans av EntryScape Catalog?

Det korta svaret är att de oftast kan och bör registrera sig själva.

Med EntryScape Catalog är registrering ofta aktiverad för din organisations domän. Det betyder att alla som har en e-postadress med samma domän som din organisations instans av EntryScape Catalog kan registrera sig på instansen. Allt de behöver är URL:en till din instans och sen kan de registrera sig själva. Då kan de sätta t.ex. rätt namn, e-post och lösenord från början och undvika omvägar.

Har du kollegor i andra organisationer med andra domäner på e-postadresser som t.ex. hjälper din organisation så behöver de läggas till på andra sätt. Låt säga att en medarbetare på OrganisationX.tld hjälper en medarbetare över organisationsgränsen. Den andra medhjälparen har domänen OrganisationY.tld. och kan då inte registrera sig eftersom den inte har e-postadress med domänen OrganisationX.tld. Hur ska de göra?

Det här går att lösa på två sätt - de kan antingen:

  1. Läggas till av en administratör manuellt. Det kan vi hjälpa dig med väldigt snabbt.
  2. Få en e-postadress av din organisation med samma domän som din organisation. Det här kan er IT lösa själva genom att sätta upp ett alias som vidarebefordrar till den personens riktiga e-postadress.