Hur förstå nedladdning av API?

Hej!

Jag kikar på statistik för vårt öppna vattenmätardata (API) och undrar hur ska jag tolka bilden nedan? Är det antal prenumerationer per dag (någon som faktiskt går in och trycker på prenumererarknappen) eller antal anrop per dag för någon/några som redan prenumererar på API:et?

Hoppas ni förstår min fråga.

Hej @jakobacktjorn! Tack för att du frågar i forumet!

För det markerar här så ser det ut som att du fått 42 st API anrop.

Det är inte antalet prenumerationer per dag. Och det är troligen inte en människa som går in och klickar på prenumererarknappen, mer troligtvis är det ett automatiskt anrop.

Som det visas i tabellen verkar det vara 2 schemalagda om dagen men feb 9 var det några fler.

1 Like

Hej Mattias och tack för svar!

Om vi då uppdaterar datamängden, till exempel genom att ladda upp en ny CSV-fil och konvertera den till JSON-format, behöver då den externa parten gå in igen och prenumerera på API:et?

Ha en underbar dag!

Hej @jakobacktjorn! Nej det behövs inte men tänk på att använda funktionen “Hantera filer” för att antingen ladda upp ytterligare fil eller använd funktionen ersätt fil. Sen på automatiskt skapat API behöver du använda funktionen “Uppdatera API”

Tack för feedback, Mattias! :slight_smile:

1 Like