Hur du kan komplettera kontinuerligt API med distributioner som filer t.ex. CSV

Med EntryScape Catalog är det enkelt att komplettera en API-distribution som tillhandahåller information.

Med den här tråden uppmuntrar jag till diskussion om olika tillvägagångssätt för att kontinuerligt tillhandahålla distributioner som kompletterar API. Det kan vara distributioner som fil t.ex. i CSV-format, antingen manuella eller automatiska angreppssätt.

Ett förslag till arbetsprocess för att komplettera API-distributionen till en datamängd är att göra följande:

 • Gör utdrag från API:et liknande som det görs i dagsläget men om det går - lägg även till ny kolumn i utdraget som tydliggör utdragets sammanhang. Exempel kan vara Bidragsprojekt av Formas där ett utdrag kan tydliggöras med att lägga till en kolumn för “Projektutlysning” eller “Utlysning” (“Project call” på engelska).
 • Om det inte går genom utdrag från API så lägg till den nya kolumnen manuellt bland de andra och ange namnet på sammanhanget, i detta exempel utlysningens namn. I exemplet står utlysningens namn ovanför tabellen som titel.
 • Om exporten bara gick att få i XLS/XLSX så gör en exportera även till CSV i ditt program för kalkylark. Öppna data ska finnas tillgängliga i öppna format som CSV.

Första gången du gör detta:

 • Lägg till CSV-distribution i datamängden som idag bara har API.
 • Lägg även till Excel-distribution i datamängden som nu har API och CSV.
 • Ladda sedan upp respektive filformat till varje distribution.
 • Beskriv första versionen av filen
 • Beskriv distributionen tydligt så
  För nytt utdrag utöver den första gör så här:
 • Klicka på trepunktsmenyn som finns vid CSV- och Excel-distribution.
 • Klicka sen “Lägg till fil”.
 • Ladda upp det senaste utdraget som har med det unika namnet i den nya kolumnen som ger sammahanget för just denna fil. Exempel: För ett utdrag av den nya beslutslistan är det “Utökad samverkan och nyttiggörande inom livsmedelsområdet 2019
 • Beskriv filen och tydliggör även här sammanhanget som finns i kolumnen som ger sammanhang. I detta exempel vore det: “Utökad samverkan och nyttiggörande inom livsmedelsområdet 2019
 • Uppdatera beskrivning av distribution till det som passar.
 • Har du aktiverat API tidigare kan du behöva göra det igen.

Nu kan du antingen visa upp datamängden på din webbsida automatiskt genom inbäddning av EntryScape Blocks. Du kan också länka besökare till datamängden istället för att ladda upp det på webbsidan där den inte blir publicerad som öppna data och riskerar försvinna ifall ni bygger om hemsidan.

Här verkar någon undra hur detta görs

1 gillning