Hur åstadkommer jag en visualisering av datamängd från wms-tjänst?

Jag har lagt till en wms-distribution av en datamängd. Hur ska webbadressen anges för att jag ska kunna använda distributionen för att lägga till en visualisering för samma datamängd? Räcker det med att ange åtkomstadressen eller krävs det att vissa parametrar skickas med? Vilka i så fall? Jag har letat efter svar här Datamängder och distributioner - EntryScape Dokumentation, men hittar inget.

@jennyrassmus Kul! Bra fråga! Tack för påpekandet, jag tar på mig att uppdatera manualen och specificera hur WMS-åtkomstadress ska anges. Här är några exempel som fungerar och det var en ändring som behövdes göras hos er för att det skulle fungera.

Det här exemplet funkar med skärning för Göteborg:
Datamängd: Öppna data - datamängd - Göteborgs Stad
Åtkomstadress:
https://karta.miljoforvaltningen.goteborg.se/geoserver/luft/wms

Stockholm stad (demo) även med layers-parametrar går det att välja bland alla WMS:ens kartlager:
Demo:

Åtskomstadress:
https://kartor.miljo.stockholm.se/geoserver/wms?layers

Havs- och Vattenmyndigheten:
Datamängd WMS: Visa datamängd - Data och statistik - Data, kartor och rapporter - Havs- och vattenmyndigheten
Åtkomstadress:
https://geodata.havochvatten.se/geoservices/limniska-vattentypsregioner/ows?