High value dataset

9 juni 2024 måste offentliga organisationer publicera data som klassas som värdefulla av EU. Dessa ska beskrivas i metadata. Hur kommer detta att implementeras. Som sub-profil av DCAT-AP som sedan tillämpas i Entryscape Catalog?

1 Like

@pajon Det finns idag inget i DCAT-AP-SE 2.0.0 som möjliggör detta. Det är dock redan implementerat stöd i EntryScape Catalog. Testa redigera en datamängd, aktivera frivilliga fält och testa fältet “Tillämplig lagstiftning”. Läs mer om nyheten här: EntryScape 3.10 –Värdefulla datamängder till EU, bättre säkerhet och minskad uppgiftsinsamling - entryscape.com

Tack för snabbt svar. Testade detta på vår Catalog och det funkade bra. Överfördes korrekt till webb-sidan skapad av BLOCKS. Överförs detta också till Dataportal.se?

@pajon Ibland går det snabbt även om vår svarstid är “efter bästa förmåga”. :wink: Vad bra!

Än så länge överförs det inte till dataportal.se men den har inte uppdaterats på länge p.g.a. leverantörsskifte. Ny version i beta syns här: Sveriges Dataportal men tror inte att den har stöd för detta ännu. Men er metadata syns i er publicering även om den inte renderas på dataportal.se.