Har någon av medlemmarna här publicerat leverantörsreskontra som Öppna Data från UNIT4?

Jag är intresserad av om någon här har publicerat data från UNIT4? Jag är även intresserad av att få komma i kontakt med någon som har publicerat leverantörsreskontra för erfarenhetsutbyte. Hur undviker man att t ex publicering av leverantörsreskontran resulterar i tidskrävande följdfrågor t ex?

1 Like

Tack för frågan @larsbgustafsson ! Känner du till några kommuner som har UNIT4? Om ja: Kan du nämna några? I så fall kan jag försöka hjälpa dig komma i kontakt med några här.

En till poäng @larsbgustafsson är att vara med i framtagandet av ny version till specifikationen - blir den bättre också blir det färre frågor. :slight_smile: