Guide: Öva på att publicera öppna data - gå från beredning till publicerade öppna data

0. Bakgrund till övning och tråden

Ibland kan det kännas lite svårt att komma över tröskeln och publicera sin första datamängd - men det är enkelt! I många offentliga organisationer finns det datamängder som redan publicerats som data på webbsidan, men inte korrekt enligt lagar och rekommendationer som finns för öppna data. Det är enkelt att öva på för att återpublicera dem enligt de riktlinjer och standarder som finns i EU och Sverige. Här är en guide för att göra det genom EntryScape Catalog:

1. Öva på en egen datamängd

a. Scenario: Redan publicerad på webbsida

Jag tittar i detta exempel på Uppsala kommun sida för PSI-data där jag kan se att kommunen länkat till datamängder från SCB och Kolada samt den portal där Uppsala publicerat egen öppna data.

Jag kan även söka på kommunens hemsida efter distributioner t.ex. “csv”, “xlsx”, “rss” och därefter ladda ned den eller de filer (csv, xlsx) eller länkar (rss) som får fungera som grund till distributioner och datamängder.

b. Scenario: Ej publicerad offentligt

I detta fall tar jag en datamängd där jag själv har mandat att ublicera och tillgång till själva datamängden för (distributionen). Jag kanske är projektledare och har t.ex. tillgång till ett kalkylark i CSV- eller XLS-format med utgifter för ett projekt jag just avslutat innan jag började med öppna data.

2. Välj lämplig datamängd att bereda

a. Scenario: Redan publicerad på webbsida

Väl här testar jag välja gruppen “Befolkning och politik” och sen väljer jag datamängder som sällan uppdateras. Det är också bra att datamängden är korrekt formaterad och följer standardiserade specifikationer. Som exempel tar jag:

Jag skulle också kunna välja följande som sällan uppdateras:

I kommuner där en datamängd redan är publicerad på webbsidan är det redan godkänt för återpublicering. Alltså kan dessa publicerade datamängder användas för öva på att gå från kandidat till publicering i EntryScape.

b. Scenario: Ej publicerad offentligt

Om du har möjlighet att välja bland flera datamängder som du potentiellt kan publicera så välj då den som oftast efterfrågas av andra t.ex. medarbetare eller medborgare. Se bara till att du äger upphovsrätt, data inte innehåller personuppgifter och att du vet att du är dataägare och kan agera kontaktperson.

3. Ta fram distriubution t.ex. CSV (kalkylblad/spreadsheet)

a. Scenario: Redan publicerad på webbsida

  • Väl inne på datamängden NYKO 2013 - nivå 3 börjar jag med att klicka på “Download” och välja “Spreadsheet” för att ladda ned en distribution av datamängden i CSV-format.

b. Scenario: Ej publicerad offentligt

Här ser du till att själva datamängden inte har metadata med dina eller medarbetares personuppgifter ifall det är en fil av sådan natur.

4. Lägg upp förslag

Följ rekommendationer från Dataportal.se om hur du ska fylla i så bra som möjligt.

a. Scenario: Redan publicerad på webbsida

Här återanvänder jag titeln “NYKO 2013 - nivå 3” och beskrivningen, som finns på NYKO 2013 - nivå 3.

b. Scenario: Ej publicerad offentligt

Fyll i förslag så korrekt och mycket som du kan enligt rekommendationer och det du vet om datamängden och distributionen (innehållet i data).

5. Checka av på checklistan

a. Scenario: Redan publicerad på webbsida

Eftersom jag i detta exempel återpublicerar något som redan är publicerat så kan jag checka av de obligatoriska kraven och kan därmed uppgradera kandidaten till datamängd. Har jag kollat av ytterligare rekommenderade punkter i checklistan är det självklart bra.

b. Scenario: Ej publicerad offentligt

Med den datamängden jag har och ska publicera för första gången är det allra viktigaste att själva distributionen (filen med data) klarar de obligatoriska kraven i checklistan för förberedelser (har dataägare, äger upphovsrätt och ej omfattas av sekretess).

6. Uppgradera till datamängd

Inne i EntryScape Catalog så ser jag att datamängden är grön och redo att publiceras. Därför väljer jag att klicka uppgradera och svarar ja på att uppgradera till reguljär datamängd.

7. Nästa steg: Fortsatt beredning med att beskriva och publicera

I nästa steg så bereder du datamängden ytterligare genom att beskriva den, laddar upp distribution och beskriver den och sedan väljer du att publicera.

Hej @tobias.johansson och @marie.larsson! I den här tråden har jag skrivit en liten guide om hur ni kan öva på att bereda kandidater till datamängder på datamängder som er organisation redan publicerat. Hör av er om ni behöver ytterligare hjälp.