Gällande detaljplaner som öppna data

Jag funderar på publicering av våra digitala detaljplaner som öppna data. Som många andra kommuner jobbar vi med att digitalisera gällande detaljplaner enligt Boverkets bestämmelse katalog. Vi levererar dem som är färdig till Lantmäteriets Nationella Geodataplatform där konsumenter kan hämta dem.

Finns det nytta av att själv publicerar dem på dataportal.se som XML eller JSON enlig samma specifikation? I XML exporten finns namnet på planarkitekten och personen som senaste ändrade detaljplanen, hur ska man hantera dessa personuppgifter?

2 Likes

Hur levererar ni dem idag? Kan du länka?

Ja! Självklart! Gör gärna GeoJSON-format om möjligt. Kolla gärna in hur Gävle gör: Data – Gävle kommun

Ligger inte namn på planarkitekt och senast ändrad redan på kommunwebbar? Isf är det OK att publicera som öppna data.

Flera kommuner har det ute med namn och andra personuppgifter i PDFer. Visserligen inte lika maskinläsbart men det innebär att personuppgifterna är OK som öppna data också.

Pinga gärna när du publicerat!

1 Like

Det finns en funktion i vårt GIS plattform för att leverera dem direkt till Lantmäteriet utan att vi behöver hantera själva filen. Det finns också funktioner för att exportera detaljplaner i samma specifikation för att de ska kunna importeras till ett annat GIS program som följer specifikationen. Det är denna funktion som jag skulle använda. Specifikationen finns här

När detaljplaner har levererats till Lantmäteriet finns dem tillgängliga via en webbkarta

Eller via två apier - en visningstjänst (WMS) och en WFS där både kräver autentisering. Jag upplever Lantmäteriets api:er som ganska krångliga att använda där man måste skapa konto, prenumerera på ett api, skapa tokens osv. Det är kanske därför det finns ett värde i att publicera dem själva.

Jag har i alla fall tittat på WFS:n där det går att få fram attributinformation och kan inte hitta samma personuppgifter som finns med i XML filexporten. Personuppgifter verkar dock inte finnas i JSON filen så det är kanske inte ett problem ändå om vi bara publicera den.

Nej, vi har detaljplanerna publicerade i en karta men där får man inte fram namnen när man klicka på ytorna.

Det verkar bara vara detaljplangränser

1 Like

Hej, jag lägger till en uppdatering på denna om det skulle vara av intresse till någon.

Jag har pratat med systemleverantören och det visade sig att XML kan bara användas för äldre detaljplaner med SIS-standarder och innehåller inte alla bestämmelser så den är inte aktuellt som filformat för öppna data.

Jag har också fått reda på att när man levererar en detaljplan till Lantmäteriet att tekniska anläggningar maskeras av säkerhetsskäl. De redovisas enbart som ‘Teknisk anläggning’. Det samma gäller inte JSON exporten, där visas alla detaljer då tanken med filen är att den ska importeras till ett system som följer standarder för att kunna användas av t.ex en konsult. Det är då något man får kontrollera innan publicering av en json fil.

Vi har valt att publicera som JSON och en WMS.

1 Like

Tack @williamw för förklaringen!

Det är just detta som jag ser som en processförbättring som kan komma till: Att kommuner kan publicera enligt specifikation och att Lantmäteriet kan konsumera det för sin insamling. Konto, prenumerationer, tokens - det är krångligt och onödigt arbete. Dessutom kan då fler konsumera er data.

Är det offentligt någonstans på Internet så är det inga problem att publicera som öppna data. Då har man gjort bedömningen att personuppgifterna är OK att publicera och det öppna data gör är att öka räckvidden.

Tack för den här kompletteringen!

Det låter rimligt. Låter mycket bra.