Företagsforskarskola med inriktning mot geodataområdet

Högskolan i Gävle tillsammans med andra lärosäten planerar att söka stöd från KK-Stiftelsen för att starta en företagsforskarskola inom ”geodata” området enligt bifogad folder.

Idag postar jag här direkt eftersom flera här på forumet tidigare medverkat i workshop/intervju i ramen för Geodatarådets utredning om kompetensförsörjning inom geodataområdet.

Jag skulle gärna undersöka huruvida den planerade forskarskolan är av intresse för er strategiska och långsiktiga kompetensförsörjning som användare av GIS-system och metadatakataloger. Sprid gärna informationen till berörda personer inom er organisation, gärna inom GIS, geodata, metadatahantering och informationshantering.

Det skulle vara intressant att höra av dig och följa upp med dig/er, hur ser ni på er möjlighet att medverkan i MapIT.

Webb: www.hig.se/MapIT

Mer om MapIT:

För innovation och hållbar förändring

Forskarskolan MapIT vänder sig till företag och institutioner i alla sektorer som använder geografiska och rumsliga data eller ser en potential till innovation och hållbar förändring i sina respektive verksamheter genom geospatial information. Intressenter kan vara företag inom de flesta branscher. Det kan exempelvis vara aktörer inom industri- och logistiksektorn, försäkringsbolag, verksamheter inom samhällsplanering eller leverantörer av konsulttjänster inom geodata.

Forskarskolan utvecklar spetskompetens

Syftet med forskarskolan är att erbjuda utbildning för att utveckla ny kunskap, inspiration och innovation. Det är spetskunskap som krävs för att till fullo nyttja den ökande mängd och tillgänglighet av geodata som finns i vårt samhälle. Området blir allt viktigare för beslutsfattande inom tillämpningar som till exempel lokaliseringsplanering, utomhus- och inomhusnavigering, rumslig förändringsanalys och olika typer av riskbedömningar för översvämningar, brand eller stormskador.

1 Like