Fokusgruppsmöte om roadmap för DCAT-AP

Idag har jag (tillsammans med representanter från DIGG) deltagit i ett möte på inbjudan av SEMIC team kring prioritering av framtida utveckling av DCAT-AP. I mötet deltog representanter från Norge, Danmark, Finland Belgien, Spanien, mfl. för att representera de behov som uppstår kring olika nationella anpassningar.

Det var ett intressant möte där vi fokuserade på ett fåtal frågor (en längre lista om 12 fanns, men en första prioritering gjordes inför mötet):

  1. Vilket är omfattningen på DCAT-AP, t.ex. ska valfria fält beskrivas eller bara refereras till att de finns från W3C.
  2. Användning av identifierare, t.ex. för att undvika duplikat.
  3. Om syftet med metadata är för människor eller maskiner
  4. Hur man ska hantera datamängder som uppdateras ofta, dvs nya filer som tillkommer en gång i måndaden.
  5. Nya möjligheter att uttrycka versioner av datamängder.

Diskussionen var intressant men är långt ifrån klar, diskussionen kommer fortsätta i fler forum och också via ärenden på github om DCAT-AP github.com/SEMICeu/DCAT-AP/issues och om DCAT github.com/w3c/dxwg/issues.

SEMIC kommer samla in fler åsikter utifrån de tematiska anpassningar som finns, nästa vecka blir det geoDCAT-AP och STATDCAT-AP.

I slutet av året kommer SEMIC leverera en rapport över slutsatserna, tills dess kommer vi från MetaSolutions fortsätta att ta upp relevanta aspekter via de två ärendehanteringarna.

3 gillningar