Finns det stöd för att publicera textdokument i Entryscape (och till Dataportal.se)?

Ja! Det är fritt fram att tillgängliggöra text-corpora och beskriva med DCAT-AP. Dataportalen dataportal.se eller metadataprofilen DCAT-AP begränsar inte vilka typer av data som myndigheter, kommuner eller regioner tillgängliggör som öppna data.

Flera tjänster skulle kunna byggas enklare och snabbare om fler publicerade textdata t.ex. offentliga beslut som öppna data på dataportal.se.

Några relaterade specifikationer kopplat till textdata: