Finns det något skäl för att öppen källkod inte ska ligga till grund för öppna data?

Efter Internetdagarna 2021 publicerar vi tankar apropå öppen källkod och öppna data.

Vad tycker du? Finns det något skäl för att öppen källkod inte ska ligga till grund för öppna data?

1 gillning