Finns det en plan för hur ofta DCAT-AP-SE kommer uppdateras?

Då DCAT-AP-SE följer den europeiska versionen DCAT-AP så är vår förhoppning att denna specifikation kan uppdateras med ungefär samma regelbundenhet. Framförallt är det de större uppdatering som är planerade för DCAT-AP vartannat år som är prioriterade att hålla sig kompatibel med.