European Data Portal publicerar den sjätte årliga rapporten om Open Data Maturity

https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/european-data-portal-publishes-sixth-annual-open-data-maturity-report

Vi tycker oss se att mognadsgraden av öppna data i Sverige har höjts! Diskutera gärna!

Är det inte bara ett spel för galleriet? Känns som en blind leder en blind…gissar att det blir som Europeana och DIGISAM som starta 2012 att få museerna Digitala och idag 2020 är det en katastrof där Europeana inte kan skilja på Carl Larsson och DIGISAM utreder om Digitalisering är bra se mina tankar efter ett seminarium denna månad om metadata för museerna "Det kulturarv vi uppfattade som Guld känns som det blir till digital sand…"

Europeana Data Portalen har en konsult från Cap som skriver 96 sidor där Sverige nämns 23 ggr.

  1. Resultatet presenteras som en pdf rapport inte som data som vi kan kolla
  2. Jag är rädd att DIGG nu sitter och skriver på Linked in att denna rapport finns och att vi blivit på nivå xxx vi som tittar på datatsetet ser ingen skillnad och när man frågar får man svar som detta att man inte ens orkar sätta licens på sitt datat dvs. helt värdelöst dataportalen Sverige citat annan användare "dataportalen Sverige är en oduglig slaskhink tills annat är bevisat IMO, om jag får vara lite krass…"

Svårt att veta men visst kan det vara så. Jag tror generellt att det är bra att det är de som kan frågan som bör göra utvärderingarna. Det hade nog blivit en helt annan rapport om du skrivit den. Jag tänker också att det blir svårt att få en helt ärlig rapport om finansieringen indirekt kommer från publicister. Med det sagt så tror jag att det kan vara lämpligt att du skriver en rapport i ett sammanhang (kanske Wikidata?) som kan vara granskande och framföra kritik.

  1. Visst, det är ironiskt med PDF men tyder mer på rapportförfattarens konventionella tillvägagångssätt och inte ett databaserat-sätt på Cap.
  2. Så kan det bli men det beror på verktyg de använder och hur enkelt det är att sätta licens. Vilken användare är det som sagt så? Tänker att det är bra om personer framför kritik gör det så att publicister kan bemöta den, precis som du är bra på att stå för din kritik och åsikter.

Dom hade idag en dragning se länk om rapporten

  • vissa länder har kommit längre som Frankrike där det verkas jobbas mer aktivt med kvaliten på datat etc. det jag efterfrågar är att ha schema driven öppen data dvs man skall försöka göra det enkelt för oss som konsumerar att använda datat, det skall vara enkelt att se vilka komuner som inte har sina fakturor i detta format etc

Jag har på skoj gjort en Notebook som hämtar senaste vaccineringsdatat och kombinerar detta data med Wikidata se GITHUB salgo60/CoronaVaccinationCheck

där använder jag data som Our World in Data jagar in och tvättar rent och lägger på GITHUB i folderna public/data/vaccinations/country_data plus att man är aktiva på twitter och har en bra fart på att hantera issue

Saker vi ser

  • det behövs någon som Our World in Data som tvättar datat och sätter lite press på myndigheter att rapportera bättre… dagens öppna data i Sverige är mer att sitta och vänta…
  • FHM har under massa månader vetat att vaccinering skall ske dom rapporterar data på en web sida
  • hela tiden dyker nya krav upp dvs. det måste finnas mer dialog mellan folk som kan saker

OK. Bra insatser med data från dig. Själv tror jag att det behövs andra insatser och andra former av ledarskap för att utveckla Sverige systemiskt kring öppna data och digitalisering. Att göra själv utan att få med andra på utvecklingen gör ju att en själv springer ifrån andra och de inte kan ta chansen att utvecklas?

Det är brist på ledarskap, tydliga mål och uppföljning och att ta ansvar för datat… plus att ha rätt kompetenser. Vi kan ju se att museerna kört försök till länkade data sedan 2012 och misslyckats helt.

Vaccinerings datat är en bra indikation på hur olika länder levererar nu släpper Turkiet att man rapporterar antal vaccinerade i realtid… Sverige ligger på plats 44 med senast uppdatering 2020-01-10 gjort på en websida - se notebook

Här är Turkiets realtids rapportering

Den diskussion som var om Open Data Maturity report --> Youtube ny plats känns väldigt vimsigt att man mäter kvalitet utan att tydligt definiera schema för de dataset man förväntar sig skall finnas för varje land…

Oavsett hur det är så behövs det en hjälpande attityd från den som anser sig kunna till den som ber om hjälp, om den verkligen vill ha hjälp. Annars kommer det ta längre tid. :slight_smile:

Intressant jämförelse helt klart.

rätt laguppställning är a och o … jag har försökt kommunicera ett antal ggr med FHM och Sverige skickar fortfarande in data på en websida min magkänsla att dom jag pratat med är webmänniskor som inte tänker i banor av maskinläsbar data utan mer att färgen är rätt :wink:

(Statistik över registrerade vaccinationer covid-19 — Folkhälsomyndigheten) se senaste levererat data av OurWorld in Data

Wikidata egenskaper

Jag hörde aldrig från er om ni vill finnas som en eller flera egenskaper på Wikidata alternatvt skapar ni en egen egenskap ex, en jag föreslog i veckan .

Jag föreslog tidigare en egenskap för GITHUBs Topics som nu skapats som Wikidata P9100 → att nu kan man knyta incheckade repositories via dessa ämnesord till en karta eftersom Wikidata har koordinater för geografiska kopplade ämnesord. Tanken är att göra det enklare att koppla dataset till lösningar gjorda och incheckade på GITHUB etc… skulle ni ha unika identifierare för era dataset så skulle man kanske kunna koppla dom som topics/ämnen på repositoriet i GITHUB eller att ni har klassificering i ert metadata av dataseten som vi skapar en egenskap i Wikidata så skulle man kunna komma till Wikipedia artikeln och kunna hämta från Wikidata dessa klassificeringar på fler språk än svenska

exempel

Ser inte ni sådana möjligheter med dataportalen? Jag tycker att det lilla hack Datahamstern gjort se deras tweet är saker som gör det möjligt att navigera portalen enklare och den mycket mera intressant…

@Magnus_Salgo Så är det. Hur går dina reflektioner om att du inte är med i deras laguppställning då? Jag tror du skulle kunna hjälpa mer som en del av laguppställningen i myndigheter, kanske volontär “residential hacker” som varit framgångsrikt koncept i Finland där volontärer hjälpte till med data på myndigheter. Då byggs även teknisk kapacitet i myndigheterna.

Jag svarade dig och skrev att vi inte kan lägga tid på det, i alla fall för tillfället. Kan återkomma när det kan bli aktuellt men troligtvis kommer någon annan hinna före oss.

Har inte uppfattat den här frågan från dig så det har jag inte hunnit kolla på. Återkopplar när jag hunnit fundera på det. Du får ha mer tålamod med mig. :slight_smile:

Då byggs även teknisk kapacitet i myndigheterna.
Ja ser lite spänning i JobTech, Naturvårdsverket som organisation… men att tro att gratisarbetare skall få dysfunktionella organisationer på rätt väg är naivt. Är målsättningen att man skall vara bäst i världen på Öppen data så kan man inte hoppas att folk jobbar gratis och fixar det … (är inte ens säker att det gör skillnad)

  1. varför inte ta in kompetens. Varför detta daltande skulle Tesla underleverera inte satte man sitt hopp till att frivilliga skulle dyka upp…

Jag uppfattar att när jag skickar en fråga trill Riksarkivet att leverera data som data så fattar dom inte vad jag säger se T236883 och då var det den organisationen som var ansvarig för att driva Öppen data 2016…

Det jag tycker mig se är att med Öppen data så är det få aktiva och stor del av dom som är det är konsulter som har sin egen agenda… vilket innebär att prioriteten är att sälja in sig själv och inte peka på brister som kan skada ens relation med Tredje makt :wink:

OT Gissar att du såg Datahamstern länk tycker den var ett lyft för portalen och att man får ping då det händer något

Vi ser nu när 1000 dataset släpps samma dag att det behövs bättre sätt att prenumerera på nyheter mitt svar är att ta steget mot länkade data se DIGGSweden/dataportal-web/issues/4#issuecomment-790648679

@Magnus_Salgo Ser att det redan presenterats efterfrågan om RSS-flöden så jag hoppas att det tas upp med utvecklaren för att bygga till RSS-stöd eller nyhetsbrev så att datahamstern kan ta semester.

Jag tror inte sökningen fungerar

  • senaste ändrade - borde visa det dataset som ändrats senast överst eller?!?!?

@Magnus_Salgo Jag kan inte svara på din fråga men det här är varken forumet eller tråden som handlar om sökningar på dataportal.se. Du får använda DIGG:s forum och rätt tråd där för att ge feedback/felrapportera om sökresultat om det är fel på det. Den här tråden handlar om European Data Portal publicerar den sjätte årliga rapporten om Open Data Maturity så vi får hålla oss till det. Tack.

ok vad det blev byråkratiskt… jag skjuter ut mig från detta forum

@Magnus_Salgo Försöker bara vara tydlig med att jag inte kan hjälpa till med att lösa frågan om sökresultat på dataportal.se men jag håller med om att det är konstigt. Vi kan främst diskutera EntryScape här. :slight_smile:

Ett inlägg delades upp till ett nytt ämne: Vem är leverantören för webbsidan till Dataportal.se?