Egen dataportal med EntryScape Blocks och EpiServer

Här är några exempel på användare av EntryScape Blocks som kör egen dataportal inbäddad via EpiServer.

Södertälje:

Göteborg:
https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-och-politik/sa-arbetar-goteborgs-stad-med/digitalisering/oppna-data/sok-oppna-data

IAF:

Konsumentverket (obs gammal begränsad version):