Egen dataportal med EntryScape Blocks i SiteVision på psidata-sida - en guide med exempel

1. Börja med att skapa upp sidan /psidata (Öppna data) och /dataset (Dataset)

2. Under /psidata lägg katalog-koden för Blocks

3. Dataset-sidan för detaljvy av datamängder eller andra entiteter behöver läggas på samma nivå i sidträdet som psidata-sidan där katalogen ligger.

4. Lägg dataset-koden för detaljvyn i dataset-sidan

Den här koden ska in på den sida du skapat upp för detaljvyn. T.ex. https://kommun.se/data/dataset/ och det är denna kod som klistras in vid verktyget Opendata config under “Relative URL for dataset details page”

5. Dataset-sidan får inte ha / i slutet

6. Sidträdet ska se ut som följande - samma nivå för portalen som detaljvy.

1 Like

Hej @Patrik och välkommen till forumet! Jag vill tipsa om denna forumtråd. Du kan använda denna länk, en preview, för att få fram koderna i verktyget som behöver användas för att bygga en Blocks-dataportal och klistra in i SiteVision enligt guiden här.

Bland annat har @suners fått till det här för Härryda och Kungsbacka fått till det här alldeles utmärkt. Om inte guiden räcker tänker jag att vi kanske kan anordna en användarworkshop webinar med demo “Blocks med SiteVision”? :slight_smile:

1 Like