Egen dataportal med EntryScape Blocks i SiteVision på psidata-sida - en guide med exempel

1. Börja med att skapa upp sidan /psidata (Öppna data) och /dataset (Dataset)

2. Under /psidata lägg katalog-koden för Blocks

3. Dataset-sidan för detaljvy av datamängder eller andra entiteter behöver läggas på samma nivå i sidträdet som psidata-sidan där katalogen ligger.

4. Lägg dataset-koden för detaljvyn i dataset-sidan

Den här koden ska in på den sida du skapat upp för detaljvyn. T.ex. https://kommun.se/data/dataset/ och det är denna kod som klistras in vid verktyget Opendata config under “Relative URL for dataset details page”

5. Dataset-sidan får inte ha / i slutet

6. Sidträdet ska se ut som följande - samma nivå för portalen som detaljvy.

1 Like