Dataverkstaden arrangerar - Särskilt viktiga datamängder den 25 okt kl 10:00-10:50

Välkomna till ett webbinarium där vi kommer att berätta om den utredning som den nationella dataverkstaden genomfört för att kartlägga och prioritera vilka datamängder som anses vara viktigast att tillgängliggöra som öppna data, från regionala och kommunala verksamheter.

Under våren 2022 har en mängd intervjuer genomförts med sakkunniga personer inom kommuner, regioner och statliga myndigheter samt med olika former av datakonsumenter, dvs. de som har behov av att använda datan. Detta resulterade i en lista på drygt 80 konkreta datamängder.

Under hösten har en enkät genomförts, där samtliga regioner och kommuner gavs möjlighet att bedöma vilka av dessa datamängder (på listan) som kan bidra till störst samhällsnytta. Denna prioritering kommer att ligga till grund för dataverkstadens arbete.

Ni kommer att få ta del av resultatet av utredningen, enkäten samt planen framåt.

Målgrupp

Primär målgrupp för webbinariet är tjänstepersoner inom regionala och kommunala verksamheter, datakonsumenter, samt övriga intresserade.

Arrangör

Webbinariet arrangeras av den nationella dataverkstaden för regional och kommunal datadelning, läs mer om oss på www.dataverkstad.se.

Webbinariet är avgiftsfritt.
https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/5424