Dataverkstaden arrangerar - Öppen leverantörsreskontra den 20 okt kl. 10:00-10:50

Välkomna till ett webbinarium där vi kommer att beskriva hur regioner och kommuner kan tillgängliggöra grundläggande information om sina leverantörsfakturor som öppna data – öppen leverantörsreskontra – samt vilka positiva effekter som det kan leda till.

Bland annat kommer Södertälje kommun berätta varför de fattade beslut om att tillgängliggöra denna information som öppna data, samt vilka effekter som det resulterat i.

Vi kommer även att beskriva hela processen för att läsa ut och publicera grundläggande information om leverantörsfakturor, som öppna data, dvs. data som vem som helst kan ta del av.

Målgrupp
Primär målgrupp för webbinariet är tjänstepersoner som arbetar på ekonomiavdelningar inom region och kommun, eller med digital verksamhetsutveckling.

Arrangör
Webbinariet arrangeras av den nationella dataverkstaden för regional och kommunal datadelning se länk nedan

Webbinariet är avgiftsfritt.

Anmälan: Regionkalendern