Dataverkstaden arrangerar - Informationssäkerhet och öppna data den 24 nov kl. 10:00-10:50

Välkomna till ett webbinarium där vi kommer att berätta om och diskutera hur man kan arbeta med informationssäkerhet i relation till öppna data. Med öppna data avses digital information som offentliga myndigheter (kommun, region, stat) tillgängliggör öppet för vem som helst att använda utan någon form av restriktioner.

För att kunna uppnå detta är det viktigt att informationen som tillgängliggörs som öppna data är informationsklassad och inte innehåller information som är skyddsvärd i någon form.

Vi kommer även att diskutera delade data i detta sammanhang, det vill säga data som delas med andra men som har någon form av restriktion och inte är tillgänglig för vem som helst att använda öppet.

Målgrupp

Primär målgrupp för webbinariet är tjänstepersoner som arbetar med informationssäkerhet, juridik samt digital verksamhetsutveckling.

Arrangör

Webbinariet arrangeras av den nationella dataverkstaden för regional och kommunal datadelning, läs mer om oss på www.dataverkstad.se.

Webbinariet är avgiftsfritt.

https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/5422