Datamängd med metadata och kontaktuppgifter till alla svenska myndigheter

Vi har GITHUB koppling i Wikidata se städaktivitet Myndigheter-GITHUB

1 gillning

Snyggt! Kan du kanske hjälpa till att koppla mot GitHub - okfse/myndigheterna: A database of public bodies such as government departments, ministries etc. och https://publicbodies.org/ ?

Jag skapade ett separat ämne då det verkade mer passande.

Det fanns redan se video

  • jag hade gjort det tidigare i veckan men ändra gärna om jag gjort fel

Den Chrome plug in jag hade som gjorde att jag hoppa direkt är Entity Explosion

Tror att jag inte är tillräckligt tydlig över text här. Återkommer nog över telefon. :slight_smile: