Att publicera konstverk som datamängder och metadata

Jag fick en fråga från Karlskrona kommun om att publicera kommunens konstverk som öppna data. Statens Konstråd har publicerat resurser i form av bilder som de har databas för med tillhörande metadata. Vi har skapat ett API genom EntryScape som möjliggör utforskandet (med EntryScape Workbench och EntryScape Blocks) av metadata i kombination med fotografierna.

Vad innebär det här för er i NSÖD? Om ni har en samling av fotografier et.c. och metadata till fotografierna så att varje foto är uppmärkt med metadata - då kan ni publicera detta som öppna data med metadata. Så här kan det se ut när resurser bäddats in på en hemsida och kan användas med hjälp av metadata: https://statenskonstrad.se/arkiv-over-offentlig-konst/

Berättelsen om hur Statens Konstråd gick tillväga finns att läsa här.