Är uppladdade dokument i kataloger i Catalog offentligt tillgängliga?

Är de dokument som dataproducenter lägger upp under modulen Kataloger - Dokument i editera offentligt tillgängliga? Eller är de bara till för dataproducenten att se?

Dokument följer katalogens publiceringsstatus.

D.v.s. laddar användaren i en EntryScape-katalog upp ett Dokument som man inte länkar till och katalogen är publik så är dokumentet publikt och offentligt tillgängligt.

Men det hittas bara via API:et eftersom det då saknas en referens i metadata (t.ex. DCAT-AP). Detta gäller om det inte lagts in en referens som hänvisar till dokumentet i t.ex. en Datamängd, Datatjänst eller andra typer av poster där det finns möjlighet att hänvisa till förtecknade Dokument.