Guide: Öva på att gå från beredning till datamängd

Bakgrund till övning

Ibland kan det kännas lite svårt att publicera sin första datamängd - men det är enkelt! I många offentliga organisationer finns det datamängder som publicerats som öppna data. Det är enkelt att öva på för att återpublicera dem enligt de riktlinjer och standarder som finns i Sverige. Här är en guide:

Öva på en egen datamängd

Jag tittar i detta exempel på Uppsala kommun sida för PSI-data där jag kan se att kommunen länkat till datamängder från SCB och Kolada samt den portal där Uppsala publicerat egen öppna data.

Välj lämplig publicerad datamängd att bereda

Väl här testar jag välja gruppen “Befolkning och politik” och sen väljer jag datamängder som sällan uppdateras. Det är också bra att datamängden är korrekt formaterad och följer standardiserade specifikationer. Som exempel tar jag:

Jag skulle också kunna välja följande som sällan uppdateras:

I alla kommuner vi pratar med där en datamängd redan är publicerad är det redan godkänt för återpublicering. Alltså kan jag ta dessa publicerade datamängder och öva på att gå från kandidat till publicering i EntryScape.

Ladda ned CSV (Spreadsheet)

  • Väl inne på datamängden NYKO 2013 - nivå 3 börjar jag med att klicka på “Download” och välja “Spreadsheet” för att ladda ned en distribution av datamängden i CSV-format.

Lägg upp kandidat

Här återanvänder jag titeln “NYKO 2013 - nivå 3” och beskrivningen, som finns på NYKO 2013 - nivå 3.

Checka av på checklistan

Eftersom jag i detta exempel återpublicerar något som redan är publicerat så kan jag checka av de obligatoriska kraven och kan därmed uppgradera kandidaten till datamängd. Har jag kollat av ytterligare rekommenderade punkter i checklistan är det självklart bra.

Uppgradera till datamängd

Inne i EntryScape Catalog så ser jag att datamängden är grön och redo att publiceras. Därför väljer jag att klicka uppgradera och svarar ja på att uppgradera till reguljär datamängd.

Nästa steg: Fortsatt beredning och Publicering

I nästa steg så bereder du datamängden ytterligare och laddar upp distribution och väljer att publicera - men det här är bra första steg i övningen!

Hej @tobias.johansson och @marie.larsson! I den här tråden har jag skrivit en liten guide om hur ni kan öva på att bereda kandidater till datamängder på datamängder som er organisation redan publicerat. Hör av er om ni behöver ytterligare hjälp.